Zvýšení školného

Vážení rodiče,

       z důvodu zdražování energií vodného, stočného a srážkových vod a hlavně z důvodu neustálého zdražování nájemného ze strany MČ Prahy 13, jsem nucena zvýšit poplatek za školné a to od 2.pololetí školního roku 2023/2024, tedy od 1.2.2024. Měsíční školné bude ve výši 4.700- Kč. Nezdražují se jen energie a nájem, ale zvýšily se i ceny za výtvarné potřeby i za hygienické a čistící prostředky. Věřím, že pochopíte nutnost zvýšení školného. V případě, že nebudete se zvýšením školného souhlasit, máte možnost do 31.12. podat výpověď ze smlouvy o přijetí dítěte do SMŠ, výpovědí lhůta je jeden měsíc, tedy měsíc leden. Ale věřím, že situaci pochopíte, a i nadále budou Vaše děti SMŠ „KORÁLEK“ navštěvovat. Jsem si vědoma, že toto opatření není pro Vás příjemné, ale snad pochopíte, že zvýšení školného je nutné pro bezproblémové zajištění chodu SMŠ. Velmi Vám děkuji za pochopení.

Pavla Babjaková, jednatelka a ředitelka SMŠ „KORÁLEK“,s.r.o.

V Praze, dne 12.12.2023

 

Vánoční zvyky a pranostiky

16.listopadu 2023  |   Pavla Babjaková  |  

Vánoce, 4 neděle před Štědrým dnem :  ADVEND

                                   VÁNOCE

 

4 neděle před Štědrým dnem:

 

                                             A D V E N T

 

                  je příchod nebo-li očekávání                                                                       příchodu

                           Mesiáše na svět

 

Přísné postní zásady :

 

·   střídmost v jídle a pití

·   žádná zábava a tance

·   doba zbožného rozjímání

 

P Ř Í S L O V Í,  P O Ř E K A D L A, P R A N O S T I K Y

 

 

·     Zima na blátě – jaro na ledě.

·     Když v prosinci mrzne, sněží úrodný rok běží.

·     Když prosinec bystří, po Vánocích jiskří.

·     Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.

·     Jaký prosinec, takové jaro.

·     Studený prosinec- brzké jaro.

·     Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

·     Mnoho sněhu v prosinci-mnoho ovoce a trávy.

·     Po studeném prosinci bývá úrodný rok.

·     Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený.

·     V prosinci jitra jasná a obloha čistá-úroda hojná příští rok jistá.

·     Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

·     Když mráz na 1.prosince – vysychá ne jedna studnice.

·     Má-li sv.Barbora bílou zástěru, bude hodně trávy. (4.12.)

·     Sněžné mraky o Barboře – zjara sedlák dobře oře.

·     Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. (6.12.)

·     Svatá Lucie noci upije a dne nepřidá. (13.12.)

·     Když má Lucie jasný den, urodí se konopí a len.

·     Závěj sv.Albíny zaplavuje doliny. (16.12.)

·     Sv.Albína led na řeky napíná.

·     Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky.

·     Zelené Vánoce – bílé Velikonoce.

·     Pak-li na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno se urodí. (26.12.)

·     Když pláčou Mláďátka, pláčou i brambory (28.12.)

·     Na Silvestra – li větry a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti. (31.12.)

 

 

ŠTĚDRÝ DEN

                                                        POVĚRY A ZVYKY

 

 

·     po rozbřesku se umýt v čerstvé vodě – zdraví po celý rok

·     nesmělo se klít a hřešit

·     po večeři rozkrojení jablíčka

-      čistá hvězdička = naděje na zdraví a štěstí po celý rok

-      červený střed = předzvěst nemoci

-      křížek = smrt

·     odlévání olova (vosku) – hádání budoucnosti

·     pouštění lodiček – cestování

·   házení střevíce přes hlavu – špička ke dveřím – do roka vdavky

 

4.12.

svátek sv.Barbory

 

·     Tento den chodily po vesnicích Barborky ( ženy zahalené

     do bílých prostěradel), nesly košík s ovocem, perníčky a

     metlu.

·      Dnes zvyk "Barborky", třešňové větvičky, když ve váze rozkvetly
  do Štědrého dne, tak vdané ženě přinášely štěstí, svobodné
  předpovídaly do roka svatbu. Kolikátý den po svátku Barborky
  vykvete první květ, tolikátý měsíc v roce bude nejšťastnější
  do Štědrého dne, tak vdané ženě přinášely štěstí, svobodné
  předpovídaly do roka svatbu. Kolikátý den po svátku Barborky
   vykvete první květ, tolikátý měsíc v roce bude nejšťastnější

 

6.12.

svátek sv.Mikuláše

 

·     velmi štědrý světec, zastával vysoký církevní úřad

·     Mikulášské průvody chodily a chodí v předvečer svátku, dříve

    bohaté, později jen dobrý světec, anděl a čert

·     do 1.světové války trhy s pečivem, marcipánem atd.

 

13.12.

svátek sv. Lucie

·     Lucie byla patronkou švadlenek – na její svátek byl zákaz

   příst, nebo vynést kolovrat

·     po vesnici chodily ženy převlečené za Lucky na kontrolu, zda se

   nedere peří a nepřede

 


24.12. Štědrý  den

(vigilie-bdění-předvečer slavného dne)

 

·     den půstu, kdo jedl neuvidí zlaté prasátko

·     adventní  půst  končil  na  Štědrý večer s východem první hvězdy

– začaly radovánky:

-      sešla se rodina, usedli všichni najednou ke stolu, aby všichni zůstali zdrávi

-      u stolu nesměl sedět lichý počet – pro štěstí rodiny po celý rok, zval se host

-      večeře začínala modlitbou

-      ryba se stala štědrovečerním jídlem až v 19.století

-      muselo zbýt jídlo, aby se nepřivolala bída

-      trochu  od  všeho  dostal  dobytek, stromy


 Půlnoční mše – oslava narozeného Spasitele

 

 

25.12.

Boží hod vánoční

·     narození Spasitele

·     den rozjímání, zákaz jakékoliv práce, hospodyně nesměly ani ustlat lůžko

·     sváteční jídlo

·     nejlepší oblečení „božíhodové“

·     den návštěv a častování

 

26.12.

svátek sv.Štěpána  

"prostřední svátek"

 

·     ochránce koní – světil se oves k jarní setbě

·     po obědě štěpánské koledování "prostřední svátek"

„Koleda,koleda,Štěpáne“

 

27.12.

Poslední svátek zasvěcen Janu Evangelistovi, který

podle legendy

pečoval o Pannu Marii po smrti jejího syna.

 

·     tento den středověcí vinaři žehnali a pili víno

·     víno vypité tento den chrání před hadím uštknutím

 

 

 

31.12.

sv. Silvestr

konec starého roku

 

·     radovánky

·     jídlo:

vepřové maso-ovar pro štěstí,

čočka-aby se v domě držely peníze,

obilná kaše politá medem-pro zdraví

·     pověra:

hospodyně nesmí nechat viset prádlo, jinak by přivolala na rodinu pohromu

 

1.1.

Nový rok

·     kdo vstal na nový rok jako poslední, bude celý rok líný

·     k obědu se nesmí jíst pták, aby neodletělo štěstí

 

VIZOVICKÉ PEČIVO

Základní  symboly

 

Ryba - mlčenlivost

Žába - čistá voda

Děťátko - radost

Sluníčko - dárce života

Veverka - dobrá hospodyně

Jelen - bystrost

Holubička -  klid, mír do rodiny

Ježek - vypíchat zlo z chalupy

Labuť -  milosrdnost

Kohout -  mužnost

Kohout a slepice - plodnost

Rak - ochránce matky

Štika - ochránce vody

Koník - věrnost

Mořská panna  -moře

Ještěrka - přinášela bohatství

Zajíc - postřeh

Ovečka - dobrota

Čáp - příchod novorozeněte

Pavouk - štěstí

 

Fotografie k článku

Vyhledávání
Stránky tříd
Mateřská škola Korálek
I-tř.Kuřátka
II.tř.Koťata
III.tř.Ptáčata
IV.tř.Sluníčka

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
Adresa:Klausova 6, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00
IČO:25642863
Ředitelka školy:Pavla Babjaková
E-mail:info@koralek-skolka.cz
Web:https://www.koralek-skolka.cz
Datová schránka:fze3e7y

Telefonní kontakty

Ptáčata:739 415 528
(omluvy dětí i formou SMS, denně 24 hod.)
Sluníčka:732 763 313
Koťata:739 850 059
Kuřátka:732 967 127 (jesličky)

Mapa