Info/Vybavení

1.září 2022  |   Pavla Babjaková  |  

Základní informace o škole

Název školy: Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
IČO: 25642863
Společnost je vedena u KOS v Praze v odd. C, vložce č.57420
Bankovní spojení MŠ: MONETA MB,č.ú.:4030003657/0600
Bankovní spojení jesle: MONETA MB,č.ú.:4030003665/0600

Seznam míst, kde je vykonávána činnost školy:

  1. Mateřská škola, Klausova 6, Praha 5 – Velká Ohrada
  2. Školní jídelna, Klausova 6, Praha 5 – Velká Ohrada

Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízeni MŠMT ČR,
č.j. S-MHM 29532/2006, den zahájení činnosti: 1.7.1998.

Ředitelka školy: Pavla Babjaková
Hospodářka školy: Ing. Jana Černá

Provozní doba školy: Po – Pá 07:00 – 17:00 hod.

Děti jsou do mateřské školy přijímány z pravidla od tří let na základě podané přihlášky a po podpisu smlouvy, uzavřené mezi školou a ZZD.

Historie školy

Mateřská škola „KORÁLEK“ byla otevřena v listopadu 1992 jako zálohová organizace MÚ -MČ Praha 13. Již při zařizování školy jsme měli potřebu vystoupit z „uniformity“ okolních mateřských škol. Prvopočátek byl pojmenování školy. Název „KORÁLEK“ se nám zdál originální a pro mateřskou školu výstižný. Korálky jsou různých tvarů, barev a velikostí, každé dítě je také jiné a mi dospělí máme neopakovatelnou možnost děti připravit do života, pomoci jim v hledání cest i cestiček. Název se velmi brzy ujal a děti měly „svou školičku“ s konkrétním jménem. Další velká změna byla v interiéru školy. Ve společných prostorách (šatny, umývárny, schodiště) vznikaly postupně celoplošné malby.

Na stěnách se objevovali obrázky zvířat téměř v životní velikosti. Velkou změnou prošel i suterén budovy školy, kde jme vybudovali saunu s odpočívárnou. Od ledna 1994 jsme se stali příspěvkovou organizací zřízenou MÚ-MČ Praha 13 a v lednu 1996 jsme změnili právní formu na soukromou mateřskou školu zřízenou fyzickou osobou, ředitelkou školy.

Počátky fungování soukromé školy byly velmi složité a to díky negativnímu přístupu některých úředníků na MÚ. Za podpory MŠMT ČR jsme vše překonali. Z důvodu změny legislativy nás po roce čekala další změna a to změna právní formy. Notářským zápisem byla založena právnická osoba Společnost s ručením omezeným „KORÁLEK“, která zahájila činnost dnem 1.7.1998. V září 2003 jsme se rozšířili o další prostory. MČ Praha 5 měla v úmyslu v rámci optimalizace, uzavřít jednu ze svých mateřských škol v ul. U Nesypky. Rodiče dětí s tímto záměrem nesouhlasili a vyvolali s vedením radnice jednání. Po bouřlivých jednáních vedení radnice přistoupilo na možnost fungování mateřské školy jako soukromý subjekt. Byli jsme rodiči požádáni, zda-li bychom neotevřeli pobočku a tak se po vyřízení nutných formalit také stalo.

Vybavení školy

Prostorové možnosti obou mateřských škol jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. Každá třída tvoří samostatnou jednotku se sociálním zázemím. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické vybavení (toalety, umývárny) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům i počtu dětí. Vybavení hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarným materiálem a potřebami, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji je průběžně obnovováno a doplňováno podle finančních možností. Na budovy mateřských škol bezprostředně navazuje venkovní prostor školní zahrady, jehož vybavení slouží k rozmanitým pohybovým a dalším aktivitám dětí.

V budově MŠ v Klausově ulici, mají děti možnost využívat saunu. V lednu 2010 byla v MŠ Klausova dokončena rozsáhlá rekonstrukce dětských umýváren, WC a šaten. V roce 2011 byla provedena výměna všech okenních výplní, zateplení budovy, včetně nové fasády. Byla vybudována nová kotelna na zemní plyn. Průběžně probíhá rekonstrukce školní zahrady. V souladu s hygienickými normami je i zařízení obou školních kuchyní. Školy jsou v blízkosti MHD a před budovami školy je možnost krátkodobého parkování osobních aut. MŠ v Klausově ulici se nachází na okraji sídliště Velká Ohrada, přímo nad Prokopským údolím. MŠ U Nesypky je ve dvoupodlažní vile v klidové vilové čtvrti pod Strahovem.

Vyhledávání
Stránky tříd
Mateřská škola Korálek
Koťata
Kuřátka
Ptáčata
Sluníčka

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
Adresa:Klausova 6, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00
IČO:25642863
Ředitelka školy:Pavla Babjaková
E-mail:info@koralek-skolka.cz
Web:https://www.koralek-skolka.cz
Datová schránka:fze3e7y

Telefonní kontakty

Ptáčata:739 415 528
(omluvy dětí i formou SMS, denně 24 hod.)
Sluníčka:732 763 313
Koťata:739 850 059
Kuřátka:732 967 127 (jesličky)

Mapa