Zvýšení školného

Vážení rodiče,

       z důvodu zdražování energií vodného, stočného a srážkových vod a hlavně z důvodu neustálého zdražování nájemného ze strany MČ Prahy 13, jsem nucena zvýšit poplatek za školné a to od 2.pololetí školního roku 2023/2024, tedy od 1.2.2024. Měsíční školné bude ve výši 4.700- Kč. Nezdražují se jen energie a nájem, ale zvýšily se i ceny za výtvarné potřeby i za hygienické a čistící prostředky. Věřím, že pochopíte nutnost zvýšení školného. V případě, že nebudete se zvýšením školného souhlasit, máte možnost do 31.12. podat výpověď ze smlouvy o přijetí dítěte do SMŠ, výpovědí lhůta je jeden měsíc, tedy měsíc leden. Ale věřím, že situaci pochopíte, a i nadále budou Vaše děti SMŠ „KORÁLEK“ navštěvovat. Jsem si vědoma, že toto opatření není pro Vás příjemné, ale snad pochopíte, že zvýšení školného je nutné pro bezproblémové zajištění chodu SMŠ. Velmi Vám děkuji za pochopení.

Pavla Babjaková, jednatelka a ředitelka SMŠ „KORÁLEK“,s.r.o.

V Praze, dne 12.12.2023

 

Info/Vybavení

1.září 2022  |   Pavla Babjaková  |  

Základní informace o škole

Název školy: Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
IČO: 25642863
Společnost je vedena u KOS v Praze v odd. C, vložce č.57420
Bankovní spojení MŠ: MONETA MB,č.ú.:4030003657/0600
Bankovní spojení jesle: MONETA MB,č.ú.:4030003665/0600

Seznam míst, kde je vykonávána činnost školy:

  1. Mateřská škola, Klausova 6, Praha 5 – Velká Ohrada
  2. Školní jídelna, Klausova 6, Praha 5 – Velká Ohrada

Škola je zapsána v rejstříku škol a školských zařízeni MŠMT ČR,
č.j. S-MHM 29532/2006, den zahájení činnosti: 1.7.1998.

Ředitelka školy: Pavla Babjaková
Hospodářka školy: Ing. Jana Černá

Provozní doba školy: Po – Pá 07:00 – 17:00 hod.

Děti jsou do mateřské školy přijímány z pravidla od tří let na základě podané přihlášky a po podpisu smlouvy, uzavřené mezi školou a ZZD.

Historie školy

Mateřská škola „KORÁLEK“ byla otevřena v listopadu 1992 jako zálohová organizace MÚ -MČ Praha 13. Již při zařizování školy jsme měli potřebu vystoupit z „uniformity“ okolních mateřských škol. Prvopočátek byl pojmenování školy. Název „KORÁLEK“ se nám zdál originální a pro mateřskou školu výstižný. Korálky jsou různých tvarů, barev a velikostí, každé dítě je také jiné a mi dospělí máme neopakovatelnou možnost děti připravit do života, pomoci jim v hledání cest i cestiček. Název se velmi brzy ujal a děti měly „svou školičku“ s konkrétním jménem. Další velká změna byla v interiéru školy. Ve společných prostorách (šatny, umývárny, schodiště) vznikaly postupně celoplošné malby.

Na stěnách se objevovali obrázky zvířat téměř v životní velikosti. Velkou změnou prošel i suterén budovy školy, kde jme vybudovali saunu s odpočívárnou. Od ledna 1994 jsme se stali příspěvkovou organizací zřízenou MÚ-MČ Praha 13 a v lednu 1996 jsme změnili právní formu na soukromou mateřskou školu zřízenou fyzickou osobou, ředitelkou školy.

Počátky fungování soukromé školy byly velmi složité a to díky negativnímu přístupu některých úředníků na MÚ. Za podpory MŠMT ČR jsme vše překonali. Z důvodu změny legislativy nás po roce čekala další změna a to změna právní formy. Notářským zápisem byla založena právnická osoba Společnost s ručením omezeným „KORÁLEK“, která zahájila činnost dnem 1.7.1998. V září 2003 jsme se rozšířili o další prostory. MČ Praha 5 měla v úmyslu v rámci optimalizace, uzavřít jednu ze svých mateřských škol v ul. U Nesypky. Rodiče dětí s tímto záměrem nesouhlasili a vyvolali s vedením radnice jednání. Po bouřlivých jednáních vedení radnice přistoupilo na možnost fungování mateřské školy jako soukromý subjekt. Byli jsme rodiči požádáni, zda-li bychom neotevřeli pobočku a tak se po vyřízení nutných formalit také stalo.

Vybavení školy

Prostorové možnosti obou mateřských škol jsou dobrým zázemím pro předškolní vzdělávání i další aktivity školy. Každá třída tvoří samostatnou jednotku se sociálním zázemím. Prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, zdravotně hygienické vybavení (toalety, umývárny) i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům i počtu dětí. Vybavení hračkami, didaktickými a audiovizuálními pomůckami, výtvarným materiálem a potřebami, náčiním a nářadím pro tělesnou výchovu, dětskými hudebními nástroji je průběžně obnovováno a doplňováno podle finančních možností. Na budovy mateřských škol bezprostředně navazuje venkovní prostor školní zahrady, jehož vybavení slouží k rozmanitým pohybovým a dalším aktivitám dětí.

V budově MŠ v Klausově ulici, mají děti možnost využívat saunu. V lednu 2010 byla v MŠ Klausova dokončena rozsáhlá rekonstrukce dětských umýváren, WC a šaten. V roce 2011 byla provedena výměna všech okenních výplní, zateplení budovy, včetně nové fasády. Byla vybudována nová kotelna na zemní plyn. Průběžně probíhá rekonstrukce školní zahrady. V souladu s hygienickými normami je i zařízení obou školních kuchyní. Školy jsou v blízkosti MHD a před budovami školy je možnost krátkodobého parkování osobních aut. MŠ v Klausově ulici se nachází na okraji sídliště Velká Ohrada, přímo nad Prokopským údolím. MŠ U Nesypky je ve dvoupodlažní vile v klidové vilové čtvrti pod Strahovem.

Fotografie k článku

Vyhledávání
Stránky tříd
Mateřská škola Korálek
I-tř.Kuřátka
II.tř.Koťata
III.tř.Ptáčata
IV.tř.Sluníčka

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
Adresa:Klausova 6, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00
IČO:25642863
Ředitelka školy:Pavla Babjaková
E-mail:info@koralek-skolka.cz
Web:https://www.koralek-skolka.cz
Datová schránka:fze3e7y

Telefonní kontakty

Ptáčata:739 415 528
(omluvy dětí i formou SMS, denně 24 hod.)
Sluníčka:732 763 313
Koťata:739 850 059
Kuřátka:732 967 127 (jesličky)

Mapa