Zvýšení školného

Vážení rodiče,

       z důvodu zdražování energií vodného, stočného a srážkových vod a hlavně z důvodu neustálého zdražování nájemného ze strany MČ Prahy 13, jsem nucena zvýšit poplatek za školné a to od 2.pololetí školního roku 2023/2024, tedy od 1.2.2024. Měsíční školné bude ve výši 4.700- Kč. Nezdražují se jen energie a nájem, ale zvýšily se i ceny za výtvarné potřeby i za hygienické a čistící prostředky. Věřím, že pochopíte nutnost zvýšení školného. V případě, že nebudete se zvýšením školného souhlasit, máte možnost do 31.12. podat výpověď ze smlouvy o přijetí dítěte do SMŠ, výpovědí lhůta je jeden měsíc, tedy měsíc leden. Ale věřím, že situaci pochopíte, a i nadále budou Vaše děti SMŠ „KORÁLEK“ navštěvovat. Jsem si vědoma, že toto opatření není pro Vás příjemné, ale snad pochopíte, že zvýšení školného je nutné pro bezproblémové zajištění chodu SMŠ. Velmi Vám děkuji za pochopení.

Pavla Babjaková, jednatelka a ředitelka SMŠ „KORÁLEK“,s.r.o.

V Praze, dne 12.12.2023

Přihlášky

28.září 2022  |   Administrátor  |  

V této sekci jsou přihlášky do mateřské školy a jeselské třídy. Po vyplnění lze odeslat na e-mail p.babjakova@seznam.cz

Ochrana osobních údajů: Odesláním formuláře přihlášky souhlasí odesilatel se zařazením všech jím poskytnutým osobních údajů /jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon a doručovací adresu/ do databáze SMŠ KORÁLEK, s.r.o., jakožto správce /dále v tomto odstavci jen „firma“/ a s jejich následným zpracováním, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, jakož i zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to na dobu, kdy je dítě zapsáno k docházce v SMŠ KORÁLEK, spol. s r.o. Odesilatel jako zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že má práva dle $ 11,21 zák.č.101/200 Sb. tj., zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na e-mailové adresy firmy odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto osobních údajů atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyhledávání
Stránky tříd
Mateřská škola Korálek
I-tř.Kuřátka
II.tř.Koťata
III.tř.Ptáčata
IV.tř.Sluníčka

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
Adresa:Klausova 6, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00
IČO:25642863
Ředitelka školy:Pavla Babjaková
E-mail:info@koralek-skolka.cz
Web:https://www.koralek-skolka.cz
Datová schránka:fze3e7y

Telefonní kontakty

Ptáčata:739 415 528
(omluvy dětí i formou SMS, denně 24 hod.)
Sluníčka:732 763 313
Koťata:739 850 059
Kuřátka:732 967 127 (jesličky)

Mapa