Přihlášky

28.září 2022  |   Administrátor  |  

V této sekci jsou přihlášky do mateřské školy a jeselské třídy. Po vyplnění lze odeslat na e-mail p.babjakova@seznam.cz

Ochrana osobních údajů: Odesláním formuláře přihlášky souhlasí odesilatel se zařazením všech jím poskytnutým osobních údajů /jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefon a doručovací adresu/ do databáze SMŠ KORÁLEK, s.r.o., jakožto správce /dále v tomto odstavci jen „firma“/ a s jejich následným zpracováním, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, aktivitách, jakož i zasílání sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., a to na dobu, kdy je dítě zapsáno k docházce v SMŠ KORÁLEK, spol. s r.o. Odesilatel jako zákonný zástupce dítěte bere na vědomí, že má práva dle $ 11,21 zák.č.101/200 Sb. tj., zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na e-mailové adresy firmy odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto osobních údajů atd. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vyhledávání
Stránky tříd
Mateřská škola Korálek
Koťata
Kuřátka
Ptáčata
Sluníčka

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
Adresa:Klausova 6, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00
IČO:25642863
Ředitelka školy:Pavla Babjaková
E-mail:info@koralek-skolka.cz
Web:https://www.koralek-skolka.cz
Datová schránka:fze3e7y

Telefonní kontakty

Ptáčata:739 415 528
(omluvy dětí i formou SMS, denně 24 hod.)
Sluníčka:732 763 313
Koťata:739 850 059
Kuřátka:732 967 127 (jesličky)

Mapa