Jesle

1.září 2022  |   Administrátor  |  

Od ledna 2006 je otevřena Mini školka v KORÁLKU v ul. Klausova 2448, V Praze 5 na Velké Ohradě. Jedná se o jeselskou třídu pro děti od 18 (výjimečně od 15),zpravidla do 36 měsíců. Kapacita třídy je maximálně15 zapsaných dětí. Průměrná denní docházka dětí je 7 -12 dětí. O děti se starají dvě paní učitelky“. Provoz jeselské třídy je od 7:30 do 16:30 hod. Výchovný vzdělávací program je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte. Děti po dovršení tří let z jeselské třídy mají zajištěn přechod do MŠ., kde je školné od 1.9.2022 3900- Kč.

V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte v Mini školce KORÁLEK, můžete vyplněnou přihlášku donést osobně, nebo zaslat elektronickou poštou. Přihláška je ke stažení v sekci Přihlášky. Vhodné je si také telefonicky dojednat návštěvu, kde se blíže seznámíte s prostředím i s paní učitelkami (tetami) a dozvíte se vše, co Vás zajímá. O jeselskou třídu je velký zájem a vzhledem k malé kapacitě, je vhodné podat si nezávaznou přihlášku co nejdříve, třeba již po narození dítěte. Před nástupem dítěte do jeselské třídy se podepisuje smlouva o přijetí dítěte, která je již závazná. Přednostně se přijímají děti přihlášené k pravidelné docházce a sourozenci dětí docházející do SMŠ „KORÁLEK“.

Formulář přihlášky je ke stažení v sekci Přihlášky, nebo lze vyzvednout i osobně v MŠ KORÁLEK na adrese Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 – Velká Ohrada.

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat na e-mail jesle@koralek-skolka.cz, nebo donést osobně na adresu uvedenou výše.

Pokud máte jakýkoli dotaz, využijte naše fórum, nebo volejte na číslo 603 467 054 – ředitelka Pavla Babjaková.

Pro zájemce je zde také denní program našich jeslí:

  • provoz jeselské třídy je od 7:30 o 16:30 hod.
  • příchod dětí nejpozději do 8:30 hod., pozdější příchod je nutno předem domluvit s pí.učitelkou, nebo oznámit telefonicky či zasláním SMS na číslo 732 967 127
  • nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit předem pí.učitelce, nebo telefonicky či zasláním SMS na číslo 732 967 127, nejpozději do 8:00 hod. téhož dne. Nebude-li dítě včas omluveno, bude mu započítáno denní stravné. Druhý den s ním nebude počítáno na stravu, nebude-li telefonicky přihlášeno. Omluvenky formou SMS zprávy lze zasílat 24 hod. denně, včetně sobot a nedělí.

Denní režim:

07:30 - 08:30ranní hry
08:30 - 09:00hygiena, dopolední svačina
09:00 - 09:15řízené činnosti
09:15 - 11:15vycházka/pobyt venku
11:15 - 11:45oběd, hygiena
11:45 - 14:00spánek
14:00 - 14:20odpolední svačina
14:20 - 16:30volné hry (individuální činnost)

Adaptace:

První den probíhá adaptace dítěte za přítomnosti matky či otce, cca 2 hodiny, druhý den je dítě v jeselské třídě cca 1-2 hod. bez přítomnosti rodičů. Další dny adaptace probíhá na základě domluvy mezi rodiči a učitelkou, dle individuality dítěte. Ve většině případů se dítě adaptuje během 3-5ti dnů. Ponechat dítě i na odpolední spánek doporučujeme po minimálně pěti dnech adaptace.

Vyhledávání
Stránky tříd
Mateřská škola Korálek
Koťata
Kuřátka
Ptáčata
Sluníčka

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
Adresa:Klausova 6, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00
IČO:25642863
Ředitelka školy:Pavla Babjaková
E-mail:info@koralek-skolka.cz
Web:https://www.koralek-skolka.cz
Datová schránka:fze3e7y

Telefonní kontakty

Ptáčata:739 415 528
(omluvy dětí i formou SMS, denně 24 hod.)
Sluníčka:732 763 313
Koťata:739 850 059
Kuřátka:732 967 127 (jesličky)

Mapa