Zvýšení školného

Vážení rodiče,

       z důvodu zdražování energií vodného, stočného a srážkových vod a hlavně z důvodu neustálého zdražování nájemného ze strany MČ Prahy 13, jsem nucena zvýšit poplatek za školné a to od 2.pololetí školního roku 2023/2024, tedy od 1.2.2024. Měsíční školné bude ve výši 4.700- Kč. Nezdražují se jen energie a nájem, ale zvýšily se i ceny za výtvarné potřeby i za hygienické a čistící prostředky. Věřím, že pochopíte nutnost zvýšení školného. V případě, že nebudete se zvýšením školného souhlasit, máte možnost do 31.12. podat výpověď ze smlouvy o přijetí dítěte do SMŠ, výpovědí lhůta je jeden měsíc, tedy měsíc leden. Ale věřím, že situaci pochopíte, a i nadále budou Vaše děti SMŠ „KORÁLEK“ navštěvovat. Jsem si vědoma, že toto opatření není pro Vás příjemné, ale snad pochopíte, že zvýšení školného je nutné pro bezproblémové zajištění chodu SMŠ. Velmi Vám děkuji za pochopení.

Pavla Babjaková, jednatelka a ředitelka SMŠ „KORÁLEK“,s.r.o.

V Praze, dne 12.12.2023

Jesle

1.září 2022  |   Administrátor  |  

Od ledna 2006 je otevřena Mini školka v KORÁLKU v ul. Klausova 2448, V Praze 5 na Velké Ohradě. Jedná se o jeselskou třídu pro děti od 18 (výjimečně od 15),zpravidla do 36 měsíců. Kapacita třídy je maximálně15 zapsaných dětí. Průměrná denní docházka dětí je 7 -12 dětí. O děti se starají dvě paní učitelky“. Provoz jeselské třídy je od 7:30 do 16:30 hod. Výchovný vzdělávací program je zaměřen na všestranný rozvoj dítěte. Děti po dovršení tří let z jeselské třídy mají zajištěn přechod do MŠ., kde je školné od 1.9.2022 3900- Kč.

V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte v Mini školce KORÁLEK, můžete vyplněnou přihlášku donést osobně, nebo zaslat elektronickou poštou. Přihláška je ke stažení v sekci Přihlášky. Vhodné je si také telefonicky dojednat návštěvu, kde se blíže seznámíte s prostředím i s paní učitelkami (tetami) a dozvíte se vše, co Vás zajímá. O jeselskou třídu je velký zájem a vzhledem k malé kapacitě, je vhodné podat si nezávaznou přihlášku co nejdříve, třeba již po narození dítěte. Před nástupem dítěte do jeselské třídy se podepisuje smlouva o přijetí dítěte, která je již závazná. Přednostně se přijímají děti přihlášené k pravidelné docházce a sourozenci dětí docházející do SMŠ „KORÁLEK“.

Formulář přihlášky je ke stažení v sekci Přihlášky, nebo lze vyzvednout i osobně v MŠ KORÁLEK na adrese Klausova 2448/6, 155 00 Praha 5 – Velká Ohrada.

Vyplněnou přihlášku můžete zaslat na e-mail jesle@koralek-skolka.cz, nebo donést osobně na adresu uvedenou výše.

Pokud máte jakýkoli dotaz, využijte naše fórum, nebo volejte na číslo 603 467 054 – ředitelka Pavla Babjaková.

Pro zájemce je zde také denní program našich jeslí:

  • provoz jeselské třídy je od 7:30 o 16:30 hod.
  • příchod dětí nejpozději do 8:30 hod., pozdější příchod je nutno předem domluvit s pí.učitelkou, nebo oznámit telefonicky či zasláním SMS na číslo 732 967 127
  • nepřítomnost dítěte je nutné nahlásit předem pí.učitelce, nebo telefonicky či zasláním SMS na číslo 732 967 127, nejpozději do 8:00 hod. téhož dne. Nebude-li dítě včas omluveno, bude mu započítáno denní stravné. Druhý den s ním nebude počítáno na stravu, nebude-li telefonicky přihlášeno. Omluvenky formou SMS zprávy lze zasílat 24 hod. denně, včetně sobot a nedělí.

Denní režim:

07:30 - 08:30ranní hry
08:30 - 09:00hygiena, dopolední svačina
09:00 - 09:15řízené činnosti
09:15 - 11:15vycházka/pobyt venku
11:15 - 11:45oběd, hygiena
11:45 - 14:00spánek
14:00 - 14:20odpolední svačina
14:20 - 16:30volné hry (individuální činnost)

Adaptace:

První den probíhá adaptace dítěte za přítomnosti matky či otce, cca 2 hodiny, druhý den je dítě v jeselské třídě cca 1-2 hod. bez přítomnosti rodičů. Další dny adaptace probíhá na základě domluvy mezi rodiči a učitelkou, dle individuality dítěte. Ve většině případů se dítě adaptuje během 3-5ti dnů. Ponechat dítě i na odpolední spánek doporučujeme po minimálně pěti dnech adaptace.

Vyhledávání
Stránky tříd
Mateřská škola Korálek
I-tř.Kuřátka
II.tř.Koťata
III.tř.Ptáčata
IV.tř.Sluníčka

Informace o škole

Základní informace

Název školy:Soukromá mateřská škola „KORÁLEK“, spol. s r.o.
Adresa:Klausova 6, Praha 5 - Velká Ohrada, 155 00
IČO:25642863
Ředitelka školy:Pavla Babjaková
E-mail:info@koralek-skolka.cz
Web:https://www.koralek-skolka.cz
Datová schránka:fze3e7y

Telefonní kontakty

Ptáčata:739 415 528
(omluvy dětí i formou SMS, denně 24 hod.)
Sluníčka:732 763 313
Koťata:739 850 059
Kuřátka:732 967 127 (jesličky)

Mapa